Avís Legal

Benvingut a la pàgina web www.globalleida.org

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.globalleida.org és un domini de l’empresa Consorci GLOBALleida amb domicili social en Av. Tortosa, 2, 25005 Lleida telèfon +34973725522.

La societat es denomina Consorci GLOBALleida amb CIF: Q2500449J.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ
Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals el Consorci GLOBALleida o les empreses del seu grup són titulars o llicenciaries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Consorci GLOBALleida no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

5 – POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES
En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vostè certes dades de caràcter personal. Els llocs on es recullen  i la finalitat concreta de les mateixes són:

Formulari de CONTACTE: necessaris per poder atendre la petició d’informació que ens sol·liciti.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vostè, quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat de Consorci GLOBALleida amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Consorci GLOBALleida, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

En qualsevol moment Vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Consorci GLOBALleida en Av. Tortosa, 2, 25005 Lleida. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a globalleida@globalleida.org.