Acceleradora StartUp Catalonia

Inici > Projectes > Acceleradora StartUp Catalonia
L'acompanyament expert en les primeres etapes de vida de l'empresa

La xarxa d’acceleradores Start-Up Catalonia és un programa que s’emmarca dins la iniciativa Catalunya Emprèn de foment de l’emprenedoria. El Catalunya Emprèn, coordinat des del Departament d’Empresa i Ocupació, té per objectiu fomentar l’esperit emprenedor a Catalunya, potenciar un entorn favorable a la creació d’activitat emprenedora i assolir el creixement i la consolidació d’empreses

L’Start-Up Catalonia ofereix un programa d’acompanyament a l’empresa de sis mesos de durada amb l’objectiu de reduir el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement.

Les acceleradores sorgeixen amb l’objectiu d’impulsar el creixement d’empreses innovadores i disminuir la mortaldat de projectes empresarials imputables a causes derivades de la manca d’experiència, errors en la gestió o problemes en l’equip.

A diferència dels vivers i incubadores, les acceleradores no allotgen empreses, sinó que són espais de trobada, formació, assessorament i treball en xarxa.

L’acceleradora de Lleida

L’acceleradora de Lleida s’ubica a GLOBALleida (Av. Tortosa 2, Lleida) i serà gestionada conjuntament entre aquesta entitat i el programa Start-Up Catalonia de la Generalitat. D’aquesta manera, la Generalitat fa una aposta per fer arribar les seves acceleradores a les empreses del territori i compta amb el suport de les entitats locals.

En el cas de l’acceleradora de Lleida, GLOBALleida participarà en la selecció de propostes, en el seguiment dels projectes, i en el disseny del programa perquè estigui adaptat al seu entorn territorial. Es preveu que, cada convocatòria, una quinzena d’empreses rebin el suport d’aquesta acceleradora.

Demana'ns més informació

Imatges relacionades

Enllaços addicionals