Fòrum Agroalimentari Lleida-Asia

Inici > Projectes > Fòrum Agroalimentari Lleida-Asia
Fòrum Agroalimentari Lleida-Asia

1er Fòrum agroalimentari Lleida-Àsia.

GLOBALleida organitza i presenta, juntament amb la Cambra de Comerç de Lleida,  la primera edició del “Fòrum agroalimentari Lleida-Àsia”.  Aquesta iniciativa és la primera passa en l’establiment d’un fòrum especialitzat en la internacionalització del sector agroalimentari de Lleida, un punt de trobada on analitzar el potencial internacional del sector agroalimentari amb el desig què, en un futur proper, sigui el catalitzador de projectes d’internacionalització del sector, aprofitant les sinèrgies amb les empreses lleidatanes.

Aquesta jornada està dirigida a professionals, a la indústria i a les Institucions implicades en la cadena alimentària, proporcionant un entorn de diàleg i d’intercanvi d’experiències i coneixements relacionats amb la internacionalització i amb l’aprofundiment del coneixement dels mercats asiàtics. Hi participen destacats experts del sector agroalimentari tant a nivell català com internacional. Aquesta primera edició del Fòrum agroalimentari, es farà coincidint amb la IVª edició del International Gourmet & Wines Business Meeting,  que organitza la Cambra de Comerç de Lleida i que compta com a país convidat el Japó. Però, sobretot, aquesta jornada vol ser una mirada al futur i un suport a les empreses agroalimentàries de Lleida per tal de mantenir i augmentar la seva competitivitat i la seva presència internacional.

Per què el sector agroalimentari?  El sector primari a Lleida (tot i representar només el 10,5 % del VAB provincial)*,  és vital per l’economia de tota la demarcació. Però més enllà de ser un motor de l’economia provincial, és un pilar fonamental de la cultura lleidatana i esdevé una eina de projecció internacional del territori.  El sector agroalimentari és un sector anticíclic: en els moments de crisi econòmica, és un dels que respon millor. Resulta una peça clau per poder mantenir el creixement econòmic en època de dificultats.

Dins del sector primari, cal destacar les aportacions de Lleida a la producció de fruita (la producció de pomes, peres i préssecs de Lleida representa el 28,9 % de la producció de tot l’Estat i el 80% de Catalunya) i a la cria i engreix de porcs (Lleida representa el 12% de la producció estatal i el 53% de la producció de Catalunya). Actualment, més del 60% de les exportacions lleidatanes corresponen a productes agroalimentaris (*).

Per què Àsia?  El continent més gran i més poblat del món, Àsia és la llar de 4 mil milions de persones (60% del total mundial) i està creixent a un ritme d'un 7% anual. Àsia guanya gradualment el seu estatus de motor de creixement de l'economia global. Ja no és una  font de ma d’obra i d’oferta de productes barats. Àsia s'està convertint en un mercat per a les grans inversions que ofereix un mercat de consum prometedor. La major part de les empreses tenen clar que han d'estar presents en els mercats asiàtics si es preocupen seriosament sobre el seu abast global.  Des de sempre ha estat el lloc on el sol neix primer cada dia, però avui és el continent en el qual el futur del món depèn.

Aquesta aposta per la internacionalització està en consonància amb els objectius de GLOBALleida, i des de la seva àrea de Promoció Internacional i de la ma de les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, vol donar suport a les actuacions empresarials en l’àmbit de la internacionalització i promoció de les exportacions lleidatanes. En el món de l’empresa, avui en dia les relacions internacionals resulten decisives, i és per això que actuacions com aquest 1er Fòrum han de contribuir al creixement i a la competitivitat de les empreses lleidatanes, al mateix temps que reforçar l’economia i la projecció internacional de tot el territori lleidatà.

Demana'ns més informació