Observatori de Dades Socioeconòmiques

Inici > Projectes > Observatori de Dades Socioeconòmiques
Observatori de Dades Socioeconòmiques

 

Observatori de Dades Socioeconòmiques pretén dotar a la província de Lleida d'un instrument que reculli i generi la informació necessària, de forma continuada, per a la correcta planificació, gestió i avaluació de les politiques de promoció socioeconòmica i desenvolupament local.

Aquest servei pretén dotar a la província de Lleida d'un instrument que reculli i generi informació necessària, i de forma continuada, per a la correcta planificació, gestió i avaluació de les politiques de promoció socioeconòmica i de desenvolupament local .

Els principals objectius d’aquest servei són els següents:

* Crear el servei d’estudis socioeconòmic a la província de Lleida.
* Donar suport a les institucions i als agents socioeconòmics, tant públics com privats, en la presa de decisions.
* Esdevenir el termòmetre dels principals indicadors que incideixin en la província de Lleida.
* Aprofundir en el coneixement de la realitat socioeconòmica del territori.

El projecte neix amb la voluntat d’ésser una eina permanent i de caràcter indefinit , tant per la nostra institució com pel nostre territori.

És un projecte innovador a la nostra demarcació, de fet no hi ha cap eina que aglutini i reculli totes les dades que ofereix aquest servei, i compti amb la col·laboració de tantes institucions.

 

Enllaços addicionals