PREMIS E2 ESCOLA D'EMPRENEDORS - CONVOCATÒRIA 2017

Inici > Projectes > PREMIS E2 ESCOLA D'EMPRENEDORS - CONVOCATÒRIA 2017
PREMIS E2 ESCOLA D'EMPRENEDORS - CONVOCATÒRIA 2017

Presentació

Amb l’objectiu d’incentivar la presentació d’idees i pràctiques emprenedores que ajudin a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat que cursa estudis d’educació infantil i primària, ESO, batxillerat i graus mitjans o superiors de formació professional a les Terres de Lleida, GLOBALleida en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca una nova edició dels Premis E2 Escola d’Emprenedors, en el marc del programa “Catalunya, Escola d’Emprenedors” de la Generalitat de Catalunya.

 

Destinataris

Són destinataris d’aquests premis tots els centres, públic i privats, de les Terres de Lleida i el seu alumnat que, durant el curs acadèmic 2016 – 2017, desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses.

 

Presentació treballs

A educació infantil i primària, els projectes es poden elaborar globalment com a projecte de centre, o bé, per grups de classe o cicle. A educació secundària s’elaboraran a títol individual o en grups d’un màxim de 5 alumnes.

El format del projecte serà en suport paper o digital (pdf) amb una extensió màxima de 50 fulls i també s’haurà de lliurar un resum del projecte en suport digital (powerpoint, prezzi o video).

A educació infantil i primària, els centres poden presentar descripció de pràctiques o projectes de centre relacionades amb l’emprenedoria o la creació d’empreses, o bé, projectes de grup classe o cicle que interactuïn amb l’entorn.

Els alumnes d’ESO hauran de presentar un treball de síntesis o d’investigació relacionat amb la creació d’una empresa o el desenvolupament d’un nou producte o servei, els alumnes de batxillerat hauran de presentar un treball de recerca relacionat amb l’emprenedoria i la creació d’empreses i els alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior hauran de presentar un pla d’empresa.

 

Premis

Centres i alumnes d’educació infantil i primària:

  • Premi al millor projecte de centre: material informàtic valorat en 500€ per al centre.
  • Premi al projecte més interactiu amb l’entorn: material informàtic valorat en 500€ per al centre.

Alumnat d’ESO:

  • Premi al millor treball de síntesis o d’investigació: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.
  • Premi a la idea més innovadora o creativa: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.

Alumnat de batxillerat:

  • Premi al millor treball de recerca, relacionat amb l’emprenedoria i la creació d’empresa: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.
  • Premi al treball de recerca amb més aplicabilitat al món de l’empresa: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.

Alumnat cicle formatiu de grau mitjà:

  • Premi a la millor idea: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.
  • Premi al projecte més viable: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.

Alumnat cicle formatiu de grau superior:

  • Premi a la millor idea: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.
  • Premi al projecte més viable: material informàtic valorat en 500€ per als alumnes.

A més, els projectes guanyadors en les categories de cicles formatius de grau mitjà i superior tindran dret a participar en la final catalana convocada pel Departament d’Ensenyament.

També s’atorgarà un distintiu de reconeixement (diploma) als centres educatius que els seus alumnes hagin estat premiats en alguna de les categories anteriors.

 

Termini de presentació

La data límit de presentació és fins a les 14.00h del 30 de juny de 2017.

Les sol·licituds s’han de presentar al registre de GLOBALleida (av. de Tortosa, núm. 2 de Lleida), o bé, per correu electrònic a globalleida@globalleida.org.

El model de sol·licitud es troba a la web de GLOBALleida www.globalleida.org, on també es poden consultar les bases.

 

Lliurament de Premis

L’acte de lliurament dels premis se celebrarà en el lloc i la data que anunciïn els organitzadors i que es donarà a conèixer amb antelació.

En aquest acte, els guardonats faran una exposició oral dels seus projectes en format audiovisual (powerpoint, prezzi o vídeo) durant un màxim de 5 minuts per projecte.