Programa GRPime

Inici > Projectes > Programa GRPime
Programa GRPime

Un programa de suport intensiu al costat de l’empresa

Per aconseguir que el teu negoci creixi de manera sostinguda és necessari crear un pla previ basat en models de gestió contrastadament eficients i implementar-lo professionalment.

El programa GR pime t’ajuda a professionalitzar algunes àrees funcionals de l’empresa i a focalitzar-ne els objectius, amb la intenció de bastir un procés de creixement sostingut a través de la innovació o la internacionalització.

Es tracta d’un programa que endinsarà la teva empresa en un camí de gran recorregut. Un camí estratègicament senyalitzat per experts que ja hi han passat abans, que ja saben els obstacles que es presentaran i per això sabran orientar-te i guiar-te, perquè assoleixis les teves fites una darrere l’altra, sense entrebancs i pel camí més fàcil.

 

T’interessa si...

El programa GR pime et pot interessar si tot i tenir un bon producte o unes bones capacitats operatives, el teu negoci es manté de manera regular però no aconsegueix fer un pas més enllà, un salt qualitatiu que vols que es produeixi i amb el qual hi creus.

Et pot interessar si vols que un equip d’experts t’ajudi a...

  • Replantejar el teu model de negoci per treure el màxim rendiment de l’empresa.
  • Optimitzar alguns processos interns que incideixen directament sobre els costos i la qualitat del teu servei.
  • Passar d’una visió de treball a curt termini, a treballar amb una estratègia a mig i llarg termini.
  • Definir processos de gestió empresarial no iniciats o redefinir-ne alguns d’ineficients.
  • Orientar-te millor cap al client.

Aquest programa està subvencionat en un 75%. ( 6.500€  Sub= 4.875€  Cost empresa=1.625€)

 

A qui s’adreça?

El programa GR pime s'adreça a petites i mitjanes empreses que compleixen els següents requisits:

  • Pimes industrials, comercials o de serveis amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Pimes amb més de 5 anys de constitució. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de Cooperatives de Catalunya.
  • Empreses que hagin facturat un mínim 500.000 € en el darrer exercici tancat.
  • Pertanyin a un dels set àmbits definits a l’estratègia industrial, RIS3, d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació.

 

Metodologia

El GR pime es porta a terme a través de diferents sessions individuals, de sessions col·lectives i d’hores de treball amb el suport d’assessors.

Té una durada de sis mesos, durant els quals es reflexionarà sobre el model de negoci, s’incidirà en les àrees de millora, s’identificaran les oportunitats existents al mercat i es marcaran les fites a assolir.

 

Es divideix en tres etapes:

Fase 1: Punt de trobada

Anàlisi i definició d’objectius

Durada: dos mesos

On ens trobem? En primer lloc cal conèixer la situació actual de l’empresa i revisar-ne el model de negoci.

Per això, l’equip directiu participarà en un taller individual d’anàlisi del model de negoci —a través de la metodologia Canvas d’Alexandre Osterwalder. L’objectiu serà definir la situació real de l’empresa per identificar i prioritzar les àrees de millora.

Aquesta fase inicial també inclou quatre sessions col·lectives de networking i d’anàlisi empresarial, amb un enfocament pràctic i participatiu. L’objectiu serà debatre i reflexionar sobre la gestió òptima de les diferents àrees funcionals de l’empresa, així com aprendre a focalitzar-se cap a una proposta de valor diferencial i orientada a mercat.

Al final d’aquesta fase s’hauran marcat els objectius del projecte concret de cada empresa.

 

Fase 2: Comença el GR, comencem a caminar

Implementació i treball de fons

Durada: quatre mesos ( 100 hores d’assessor homologat

Comença el gran recorregut guiat per professionals que aniran obrint camí i orientant-te cap a l’objectiu final. Cada empresa escollirà el seu assessor expert que treballarà colze a colze amb l'equip directiu durant tot el procés d’implementació del projecte definit.

També es portaran a terme tallers per desenvolupar i implementar eines de management adaptades a les necessitats de cada empresa.

 

Fase 3: Assolim la fita

Fase de tancament del programa

Al final del GR pime hauràs aconseguit fer avançar el teu negoci pel camí correcte, amb un alt grau de professionalització i focalitzant-te en uns objectius concrets.

Hauràs arribat a un punt que et permetrà entendre molt millor el camí i, amb el suport d’assessors individuals, podràs preparar un nou full de ruta amb les properes fites a assolir, dins dels àmbits de la internacionalització, la innovació i la cooperació empresarial.

Totes les empreses participants es retrobaran en aquest punt final del GR i exposaran els projectes que han portat a terme. L’intercanvi de coneixement i de les experiències.