Territori, Infraestructures i Projectes Estratègics