Atracció d'inversions

Dissenyar i impulsar una estratègia per generar i atreure oportunitats i inversions nacionals i internacionals a les comarques lleidatanes.

Dissenyar i impulsar una estratègia per generar i atreure oportunitats i inversions nacionals i internacionals a les comarques lleidatanes.

Pla estratègic de la demarcació de Lleida

Elaborar un pla estratègic participatiu i compartit per tots els agents clau del territori i que marqui el full de ruta de creixement de l’economia lleidatana. El pla ha d’estar alineat amb els avantatges comparatius de la regió.

Gestió de projectes

Atenció i consultoria de projectes d’inversió concrets, per tal d’impulsar-ne la materialització i assegurar la màxima solidesa futura de l’empresa i el màxim benefici de l’economia local.

Promoció d’inversions

Actuacions de caràcter general per donar a conèixer Lleida com a destinació d’inversions, així com actuacions específiques per identificar potencials inversions que introdueixin la candidatura lleidatana com a opció de localització.

Informació i estudis

Donar cobertura i resposta a les necessitats d’informació que presenten possibles entitats i/o empreses amb possibilitats de fer una inversió a Lleida, així com estudis de presentació general que donin a conèixer els punts forts que presenta la demarcació de Lleida i que serveixen de base als arguments de promoció.

Fluxos de talent

Afavorir fluxos de talent que generin valor mitjançant projectes que promoguin tant la incorporació, formació i retenció de talent com la seva mobilitat.