Cooperació i Desenvolupament Local

Inici > Territori, Infraestructures i Projectes Estratègics > Cooperació i Desenvolupament Local
Generar les complicitats institucionals entre municipis per tal d’ordenar racionalment les polítiques i les estratègies comunes dels ens locals de la demarcació.

Generar les complicitats institucionals entre municipis per tal d’ordenar racionalment les polítiques i les estratègies comunes dels ens locals de la demarcació, que hi hagi coherència entre elles i, per tant, que el treball sigui transversal amb programació i gestió concertada.

- Implicar els agents socioeconòmics del territori, fer-los participar del desenvolupament, i fer-los partícips de les directrius i estratègies.

- Conèixer i tenir una consciència real del territori, dels factors d’atracció, del teixit empresarial, etc. Tenir una fotografia actual i realista del territori per tal de definir les estratègies de creixement.