Infraestructures estratègiques

Generar una estratègia integral i consistent per desenvolupar les grans infraestructures de Lleida

La seva missió és generar una estratègia integral i consistent per desenvolupar les grans infraestructures de Lleida, com són el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari o els polígons industrials de més valor afegit.

Objectius

Desenvolupar les infraestructures i l’oferta de serveis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Definir una estratègia de promoció i desplegament territorial per a les grans infraestructures de Lleida per aconseguir la màxima projecció.

Desenvolupar projectes i programes de cooperació amb altres centres i entitats d’alt nivell, tant a nivell nacional com internacional.

Promoció de les infraestructures

Gestió del catàleg de recursos i definició d’una estratègia de promoció que permeti situar a les grans infraestructures de Lleida entre els centres i entitats d’alt nivell i prestigi reconegut, tant a nivell estatal com internacional.

- Desenvolupament i gestió de la BBDD de infraestructures científiques (laboratoris, equipament, equips o grups de recerca, borses de treball, empreses, etc.)

- Desenvolupament i gestió de la BBDD de sòl industrial i sòl urbanitzable.

- Desenvolupament i gestió d’una BBDD de infraestructures territorials (clústers, empreses, estructures de comunicació, etc.)

- Desenvolupament d’un Servei de Localització Empresarial: Per tal de donar resposta a les necessitats de possibles inversors a l’hora de fer recerca de sòl i sostre industrial, oficines o qualsevol altra necessitat per a la seva futura implantació.

Infraestructures i serveis

Desenvolupar les infraestructures necessàries, així com una oferta de serveis altament qualificats, que permeti atreure noves inversions alineades amb l’estratègia del Parc Científic de Lleida:

- Desenvolupament d’espais d’ús científic, laboratoris d’empreses i espais per entitats i institucions dedicades a R+D+i.

- Desenvolupament d’espais per a empreses innovadores i de base tecnològica.

- Desenvolupament de serveis avançats de suport a l’empresa i a la innovació.

- Definició d’una política de comunicació i promoció internacional del Parc Científic.

- Concentrar una part important de les infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida que, juntament amb recursos i serveis de R+D+i de d’altres institucions i entitats permetin oferir un pol d’excel•lència i innovació capaç d’atreure empreses i activitats d’elevat valor afegit.

Desplegament territorial de les infraestructures estratègiques de Lleida:

- Definició d’una estructura de prospectiva i observació de les oportunitats que presenta el territori per al desplegament d’una xarxa territorial de subseus del Parc que permeti i potenciï el desenvolupament i l’execució de projectes a nivell de tota la demarcació de Lleida.

- Desenvolupar estratègies pels polígons industrials de la demarcació de Lleida que permetin la seva autogestió i una estratègia coherent entre els diferents tipus de sòl.

- Realitzar estudis de viabilitat i de connexió entre les diferents anelles (logística, industrial, agroalimentària)

que permetin una organització, promoció i autogestió de polígons industrials en tota la demarcació.

Gestió de projectes

Dinamitzar, desenvolupar i consolidar el Parc Científic i els polígons industrials mitjançant programes de cooperació amb altres centres i entitats d’alt nivell i prestigi reconegut, tant a nivell estatal com internacional.

- Realitzar estudis de convocatòries públiques de projectes consorciats.

- Establiment de relacions institucionals (MCyT, Generalitat de Catalunya, etc.).

- Participació en xarxes a nivell estatal i internacional (APTE, XPCAT, COPYT, EEIPAR, etc.).

- Realització de convenis amb empreses i associacions empresarials.

- Donar suport a la política contra la deslocalització industrial i facilitar la transferència de tecnologia cap a les empreses.

Vídeo relacionats

Presentació Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Presentació Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida