Polítiques Sectorials

Generar i promoure projectes estratègics en l’àmbit sectorial i de clústers.

Generar i promoure projectes estratègics en l’àmbit sectorial i de clústers que tinguin un alt impacte en l’economia lleidatana

Impulsar plans d’innovació locals i projectes d’alt impacte, juntament amb Ajuntaments i Consells Comarcals.

Generar i atreure oportunitats i inversions nacionals a les comarques lleidatanes.