Dels projectes seleccionats, 4 són productors de l’horta de Lleida i dels 5  d’emprenedoria social, 3 estan liderats per joves.

Projectes molt interesants i singulars com la venda de productes per persones amb al·lèrgies i intoleràncies, una floristeria ecològica, una granja dedicada a l’avicultura ecològica de posta o l’ horticultura ecològica

Aquesta setmana ha començat la formació del programa T’ACOMPANYEM. de creixement empresarial, dissenyat per GLOBALLEIDA, adreçat als  autònoms i micropimes del territori. De les 29 sol·licituds presentades per participar en aquesta tercera edició, finalment han estat seleccionades 20 empreses, de les quals un 15% pertanyen a l’agricultura, un 5% pertany al sector de la construcció, un 10% a la indústria i un 70% al sector serveis.

Com a resultat del conveni signat entre GLOBALLEIDA i la Regidoria de Medi Ambient i Horta i dels acords de col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, en aquesta edició participen 4 empresaris productors de l’horta de Lleida i 5 empreses amb projectes d’emprenedoria social, dels quals 3 estan liderats per joves.

Dins del sector serveis destaquen les activitats que ofereixen serveis a les empreses com disseny gràfic i pàgines web, aplicacions web de gestió empresarial i organització d’esdeveniments, serveis personals com nutrició on-line, centre de fisioteràpia o centre mèdic especialitzat en podologia; turisme i comerç.

En aquesta edició destaquen projectes molt interesants i singulars com es el cas d’una empresa dedicada a la venda d’aliments per a persones amb al·lèrgies i intoleràncies, una floristeria ecològica, una granja dedicada a l’avicultura ecològica de posta, l’elaboració i venda de melmelades i conserves o la producció d’ horticultura ecològica entre d’altres.

Les 20 empreses participants ocupen a 26 persones, que a més, generen 33 llocs de treball assalariats directes. El 50% tenen la seva seu social a Lleida ciutat i l’altre 50% a la resta de la demarcació de Lleida.

Un 55% de les persones participants són homes enfront d’un 45% que són dones.Pel que fa a la forma jurídica, un 50% són persones físiques autònomes, un 20% són societat civils privades (SCP) i un 40% són societats limitades (SL).

El que caracteritza a totes aquestes empreses és que són microempreses, majoritàriament formades per un o dos socis i totes elles volen millorar algun aspecte de la seva activitat, com pot ser obrir nous mercats, fidelitzar la clientela, tenir presència a les xarxes social, iniciar la venda per internet o millorar la gestió econòmica i financera entre d’altres.