Activitats econòmiques suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El Govern estatal ha declarat l’estat d’alarma com a mesura per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19. Ha quedat recollit en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Cal destacar que afecta a tot el territori espanyol, durant un mínim de 15 dies i contempla afectacions a tots els nivells, incloses la suspensió de totes les activitats d’hostaleria i restauració (només es podran realitzar lliuraments a domicili) i de tota activitat comercial al detall a excepció de:

 • Comerços d’alimentació, begudes i bens de primera necessitat
  • Farmàcies
  • Òptiques
  • Ortopèdies
  • Establiments de productes d’higiene
  • Establiments de venda de premsa i papereria
  • Estancs
  • Benzineres
  • Establiments d’equips tecnològics i de telecomunicacions
  • Botigues d’alimentació per animals de companyia
  • Tintoreries
  • Comerç per internet, telefònic o per correspondència

La permanència als establiments comercials l’obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els mateixos establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis. La suspensió de l’activitat comercial al detall serà efectiva a partir del mateix moment de la publicació del Reial Decret en què es recull la declaració de l’estat d’alarma.

Annex: Relació d’equipaments i activitats dels quals queda suspesa l’activitat i l’obertura al públic.

 • D’hostaleria i restauració: Tavernes i cellers. Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables. Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables. Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables. Bars-restaurant. Bars i restaurants d’hotels, excepte per a donar servei als seus hostes. Salons de banquets. Terrasses.
 • D’oci i diversió: Bars especials: Bars de copes sense actuacions musicals en directe. Bars de copes amb actuacions musicals en directe.
 • Esportius: Locals o recintes tancats. Campos de futbol, rugbi, beisbol i assimilables. Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables. Camps de tir al plat, de colomí i assimilables. Galeries de tir. Pistes de tennis i assimilables. Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables. Piscines. Locals de boxa, lluita, judo i assimilables. Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables. Velòdroms. Hipòdroms, canòdroms i assimilables. Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimilables. Poliesportius. Pistes de bitlles i assimilables. Salons de billar i assimilables. Gimnasos. Pistes d’atletisme. Estadis. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 • Museus. Arxius. Biblioteques. Monuments. Espectacles públics.
 • Esplai i diversió: Cafè-espectacle. Circs. Locals d’exhibicions. Sales de festes. Restaurant-espectacle. Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.
 • Culturals i artístics: Auditoris. Cinemes. Places, recintes i instal·lacions taurines.
 • Altres recintes i instal·lacions: Pavellons de Congressos. Sales de concerts. Sales de conferències. Sales d’exposicions. Sales multiús. Teatres.
 • Espais oberts i vies públiques: Recorreguts de carreres pedestres. Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables. Recorreguts de motocròs, trial i assimilables. Proves i exhibicions nàutiques. Proves i exhibicions aeronàutiques. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 • Activitats recreatives: De ball: Discoteques i sales de ball. Sales de joventut.
 • Esportiu-recreatives: Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d’ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
 • Jocs i apostes: Casinos. Establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar. Salons de joc. Salons recreatius. Rifes i tómboles. Altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de Jocs i apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc. Locals específics d’apostes.
 • Culturals i d’oci: Parcs d’atraccions, fires i assimilables. Parcs aquàtics. Casetes de fira. Parcs zoològics. Parcs recreatius infantils. Recintes oberts i vies públiques: Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.

Font: Reial Decret 463/2020, de 14 de març