Fomentant l’esperit emprenedor entre els joves a les zones rurals

Contingut: Activitat de sensibilització de l’esperit emprenedor per les persones joves, en la presentació de l’opció de l’emprenedoria i la creació d’empreses a les zones rurals com una alternativa viable de desenvolupament professional. Professor/a: Juanjo Pérez - Consultor en planificació estratègica Inscripcions: isabel.rodriguez@adlsolcar.cat