Es permet un ajornament del pagament de l’anualitat dels préstecs, sempre que sigui superior a 6 mesos.

Mesures de tipus Financeres

Entitat atorgant: Secretaria d’Indústria i Turisme

Ajornament de pagaments de préstecs de la Secretaria d’Indústria i la Pime. Ajornament del pagament de l’anualitat sempre que el venciment sigui superior a 6 mesos.

Fonts: Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, BOE 65 de 13 de març i Nota interna del Ministeri de Treball i Economia Social sobre expedients de suspensió i reducció de jornada per COVID-19

Per a més informació:  https://www.mincotur.gob.es/ca-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/el-gobierno-aprueba-medidas-para-paliar-los-efectos-covid-19-en-los-sectores-de-la-industria-y-el-turismo.aspx