L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA AJORNA EL COBRAMENT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES, GUALS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA FINS AL PROPER MES DE JULIOL

Aquests són els tributs que gestiona directament l’ens local. D’aquesta manera es vol adaptar el calendari fiscal a la situació actual

L’Ajuntament de Tàrrega ajorna fins al pròxim mes de juliol el cobrament de les taxes que es recapten des del propi ens local. Es tracta dels tributs d’escombraries, guals i ocupació de la via pública. D’aquesta manera es vol adaptar el calendari fiscal a la nova realitat que imposa la crisi del coronavirus.

Així doncs, les taxes d’escombraries, guals i ocupació de la via pública (que tenien obert el període voluntari de cobrament fins al proper 18 de maig), és podran pagar voluntàriament fins al 20 de juliol, mentre que els rebuts domiciliats (que estava previst girar el 15 d’abril) es cobraran el 15 de juliol, tres mesos més tard del que estava previst al calendari fiscal.

Des de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida també han anunciat que s’allarga el cobrament voluntari de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica fins al 25 de maig i que no es procedirà a la càrrega dels rebuts domiciliats, prevista pel 30 de març.

Més informació: https://www.tarrega.cat/