Ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

 

Del 15 al 25 de febrer estarà actiu el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut.

Presentació de sol·licituds

Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.

Qui pot sol·licitar l’ajut per ERTOS?

 • Persones que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’ERTO com a causa de la COVID-19.
 • Persones fixes-discontinues que cobrin prestació extraordinària.

 

Quins requisits s’han de complir?

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

 1. b) Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID -19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020
 2. c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

d) Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

 

Accés al registre:

 • La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit
  • Per a inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica

Informació telefònica: 900 800 046 (de 8 a 14 hores de dilluns a divendres)

 

Per a més informació i tramitació:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/