Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

Es tracta d’un ajut econòmic finançat per la Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil i el FSE per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació i amb la finalitat de garantir uns ingressos mínims de la persona autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

Va dirigit a persones joves que:

  • Abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms, estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil.
  • Que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos.
  • Que s’autoocupin i que l’alta com a persona treballadora autònoma estigui dins de l’àmbit temporal que va de l’1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020.

NO s’hi poden acollir:

a) Els joves socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.

b) Els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

c) Els i les joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat.

d) Els treballadors autònoms que estiguin donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte d’altri. Aquest requisit es té en compte durant tota la vigència de l’actuació subvencionable.

e) Els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que ja hagin estat beneficiaris de les subvencions en l’edició anterior encara que presentin una nova sol·licitud d’ajut per a una activitat econòmica diferent de la que ja va obtenir l’ajut en la convocatòria anterior.

 

Import de la subvenció:

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d’alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda.

Si es produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d’alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s’ha d’utilitzar la taula d’imports següent tenint en compte només els mesos complets:

Menys 8 mesos:             0€ de subvenció

8 mesos:             6.429,00€ de subvenció

9 mesos:             7.143,00€ de subvenció

10 mesos:           7.857,00€ de subvenció

11 mesos:           8.571,00€ de subvenció

12 mesos:         10.000,00€ de subvenció

Aquest tràmit només es pot fer per internet i el termini per presentar la sol·licitud és de l’11 de juny al 15 de setembre de 2020.

Per a més informació i inici del tràmit.