Ampliació dels negocis tancats durant l’estat d’alarma i que inclou als establiments hotelers, allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes  

Aquesta mesura està regulada dins de l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic d’acord amb l’article 10.6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

El Govern d’Espanya ha ordenat el tancament de tots els hotels i allotjaments turístics d’Espanya en el termini màxim de set dies, amb mesura extraordinària per combatre la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19.

Això implica la suspensió d’obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats arreu del territori nacional.

El tancament ha de realitzar-se en el moment en que l’establiment no disposi de clients als que hagi d’atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

No obstant això, permet mantenir obert l’establiment a qui tinguin clients que, en el moment de declaració de l’estat d’alarma, estiguessin allotjats “de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat “amb les garanties i mesures que estableix l’estat d’alarma.

En aquests establiments es prohibeix admetre a nous clients “fins que finalitzi la suspensió prevista en l’apartat anterior” i amb caràcter general permet que tots els allotjaments mantinguin “la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments”.

Més informació: Ordre SND/257/2020, de 19 de març, publicada al «BOE» núm. 75, de 19 de març de 2020.