El Consell de Ministres aprova la posada en marxa del primer tram d’avals a empreses i autònoms

El passat 17 de març, el Govern espanyol, a través del Ministeri d’Assumptes Econòmics, va anunciar una línia d’avals de 100.000 milions d’euros  destinada a reforçar la liquiditat de les empreses i autònoms que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del Covid-19.

I, el 24 de març, el Consell de Ministres va aprovar les condicions per posar en marxa el primer tram d’aquesta línia d’avals per a empreses i autònoms, que està dotat amb un import de 20.000 milions d’euros, dels 100.000 milions destinats a aquesta mesura de suport empresarial.

Es tracta d’una línia d’avals que depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital i que serà gestionada per l’ICO en col·laboració amb les entitats financeres.

Les característiques aprovades per aquest primer tram de la Línia per import de 20.000 milions d’euros són:

 • Es divideix 50% per a autònoms i pimes i 50% per a grans companyies.
 • Els avals els podran sol·licitar les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.
 • Els avals tindran caràcter retroactiu i es podran sol·licitar per operacions concedides des del 18 de març. Permet afrontar finançament per pagament de salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.
 • L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de 5 anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.
 • La garantia cobreix:
   • En cas d’autònoms i pimes, el 80% dels nous préstecs i renovacions de finançament.
   • Per la resta d’empreses, el 70% del nou finançament concedit i el 60% de les operacions de renovació.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins el 30 de setembre del 2020. Per fer-ho, hauran d’adreçar-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi establert els corresponents acords de col·laboració.

 

Per a més informació: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales