Un servei que ofereix tant l’assessorament en el Pla de Cessió com durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

GLOBALLEIDA, com a punt d’atenció oficial Reempresa, està desenvolupant el treball en xarxa amb els Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i  evitar el tancament de negocis econòmicament viables.

El Consell Comarcal  del Solsonès  com a membre del Centre de Reempresa de Catalunya, disposa d’un Punt d’atenció, des del què s’ofereix assessorament en tot el procés de compravenda, per garantir la continuïtat de les empreses del seu territori.

Avui els reemprenedors i cedents interessats en formar part del programa reempresa, ja sigui per traspassar el seu negoci, o perquè volen comprar-lo, han rebut l’assessorament que ofereix aquest programa, un servei que ofereix tant l’assessorament individual per a l’elaboració del Pla de Cessió, com l’assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

La posada en marxa del programa Reempresa, en col·laboració amb el Consorci GLOBALLEIDA i a través dels punts d’Atenció dels Consells Comarcals del territori ha permès la continuïtat de 38 empreses en els últims 15 mesos.