L’Institut Català de Finances (ICF) avala els préstecs atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la COVID-19.

Condicions financeres

  • Import: aval de com a màxim el 80% del nominal i entre 1M€ i 5M€.
  • Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta d’empreses.
  • Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Sol·licitud

  1. Contactar amb l’entitat financera per realitzar l’operació que l’ICF avalarà.
  2. Un cop gestionada, l’entitat financera es posarà en contacte amb l’ICF per iniciar la sol·licitud d’aval.

 

Més informació.