Liderat per GLOBALLEIDA i l’Escola del Treball AMB els socis d’Alemanya, Turquia, Lituània, Portugal, Itàlia i Grècia iniciat a finals del 2017

2019-02-28 Avui amb motiu de la 5ª reunió de treball del programa EROVET que s’està celebrant a Lleida hem parlat de com s’ha estat desenvolupant aquest projecte europeu  centrat en compartir experiències, activitats, metodologies i programes per millorar les oportunitats d’accés al mercat laboral dels estudiants,  ja sigui per compte aliè o mitjançant l’emprenedoria.

La reunió de treball que es celebra aquesta setmana a Lleida, amb la representació de 22 docents dels 7 països que formen part d’aquest projecte, està centrada en l’emprenedoria, concretament, en definir les bases d’uns premis d’emprenedoria a nivell europeu adreçats a alumnes de cicles formatius, un distintiu per reconèixer als centres de formació professional d’Europa que destaquen per la seva labor vers l’emprenedoria i un curs de formació en emprenedoria i creació empresarial adreçat als alumnes dels darrers cursos de cicles formatius dels centres educatius socis del projecte.

EROVET és un programa cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea 

Radio UA1 – 28 de febrer de 2019