Degut al greuge del sector per tancament d’activitats de turisme, restauració i afins es permet una reducció en les quotes de seguretat social.

Mesures de tipus Laborals

Entitat atorgant: Institut Nacional de Seguretat Social

Bonificació 50% quota Seguretat Social per contingències comuns per a treballadors fixos discontinus del turisme, comerç i hostaleria vinculats al sector turístic. Cal demostrar que hi havia activitat prevista entre gener i juny