GLOBALLEIDA i el Gremi d’Instal·ladors de Lleida, han signat un conveni d’adhesió. D’aquesta manera, el Gremi d’Instal·ladors de Lleida, passa a formar part del Consell Assessor de GLOBALLEIDA, òrgan de participació i assessorament que dóna cabuda a les entitats interessades a formar-ne part.

 

Aquest matí el conseller delegat de GLOBALLEIDA, Oriol Oró, i el president d’El Gremi d’Instal·ladors, Pere Miquel Guiu, han signat un conveni d’adhesió l’objecte del qual és, la promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida.

D’aquesta manera, El Gremi d’Instal·ladors de Lleida, es compromet a col·laborar amb GLOBALLEIDA en l’organització, coordinació i execució d’aquelles activitats que permetin assolir els objectius que li són propis, posant al seu abast els mitjans tècnics i humans necessaris així com a difondre els serveis d’atenció a l’emprenedor i a l’empresa, en especial els serveis d’assessorament financer que ofereix GLOBALLEIDA.

Per altre banda, GLOBALLEIDA es compromet a aportar el suport tècnic necessari pel disseny, execució i seguiment dels projectes proposats per El  Gremi d’Instal·ladors de Lleida, que tinguin com a objectiu la promoció econòmica i el desenvolupament econòmic i empresarial de les Terres de Lleida.

Aquest conveni tindrà una vigència indefinida i les línies estratègiques de col·laboració s’aniran establint a mesura que es vagin assentant les estratègies de treball i objectius conjunts.

En aquest sentit, GLOBALLEIDA, també té signats convenis d’adhesió amb FORUM empresa, Cercle d’Economia, Funde i FECOM.