Formació especialitzada per adquirir  els coneixements bàsics per a la creació d’una empresa amb garanties d’èxit i fomentar la promoció econòmica del Territori

Les localitats  de  Vielha, Cervera i Almacelles ofereixen formació especialitzada per dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les tècniques bàsiques  per a desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit.

A Vielha, avui després  de la darrera sessió dels Dijous Emprenedors, “Formes Societàries”, els participants  han rebut de la mà del vicepresident de la Diputació de Lleida, Pau Perdices, el diploma que acredita l’aprofitament d’ aquesta formació.

Simultàniament  a Cervera, Carme Salla impartia  el  taller especialitzat en gestió “A fons amb la factura electrònica” i a Almacelles a càrrec d’ Esther García, economista de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida el taller,  Del pla d’empresa a LA POSADA EN MARXA els passos i els costos.

Els tallers de formació relacionats en àrees de la promoció econòmica, estan dirigits a joves que es trobin en fase de formació, persones que estiguin definint el seu itinerari d’inserció laboral o persones que havent-se plantejat la possibilitat de l’autoocupació, tinguin dubtes sobre la validesa de la seva idea empresarial.

GLOBALLEIDA, en col·laboració amb els ens de promoció econòmica del territori, ofereix a tots els municipis i consells comarcals interessats en la   “Formació per a la promoció econòmica”, tallers de formació especialitzada per tal de potenciar les  capacitats dels participants i animar-los a crear la seva pròpia empresa, ara o en el futur, com una via d’entrada al mercat laboral.

Lleida, 21 de maig de 2015