03El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha elaborat un codi electrònic que recull totes les ordres, instruccions i decrets aprovats pel Govern espanyol en el marc de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19 que es va actualitzant a mesura que s’aproven noves mesures.

Podeu accedir a través d’aquest enllaç: https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355