L’àmbit de les telecomunicacions i el turisme quedaran reforçats amb dos de les noves empreses especialitzades en aquets sectors.

Quatre noves empreses ocupen tots els espais del centre empresarial de Sort: “Disseny 3d”, l’empresa Contrst Trip Sl, “Receptiu turístic”, Gemma Torra, Advocada i Excom Cloud SL, Telecomunicacions avançades.

Destacar la importància de una nova empresa del sector turístic, Contrastrip Sl, per reforçar el Pallars Sobirà i per extensió el Pirineu  com a destinació turística, aquesta empresa disposa de  recursos  potents per aconseguir, incrementar el nombre de visitants, tant nacionals, com internacionals i aconseguir la desestacionalització. També destaca l’empresa Excom Cloud SL, per millorar l’oferta i desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, una de les oportunitats més importants de la comarca. En aquest sector hi ha un nínxol de mercat  que  ha de comportar a mig i llarg termini que aquest territori de muntanya compti amb una millor oferta d’accés a la banda ampla, a la telefonia mòbil, etc. i en conseqüència que el teletreball tingui  una possibilitat real de desenvolupament, tant per les iniciatives que ja existeixen, com per crear de noves.

El Cei Pallars Sobirà, amb un equipament de més de 200 metres quadrats,  destinats a la ubicació temporal de petites empreses, de manera que els emprenedors tinguin al seu abast un conjunt de serveis a un preu assequible, que facilitin el funcionament de la seva empresa durant els primers, amb l’objectiu de facilitar l’inici i la consolidació de la seva activitat empresarial a través d’una sèrie de serveis complementaris, adaptats a les seves necessitats com, l’elaboració del pla d’empresa, assessorament de finançament, assessorament tecnològic, etc per tal que dinamitzin econòmicament el territori i generin ocupació.