Es crearà un Consell Consultiu amb representants de tots els sectors econòmics, una oficina de captació d’inversions  amb representació del G6, i s’impulsaran nous projectes 

El Consell General de GLOBALLEIDA que s’ha celebrat avui, ha aprovat la dissolució del consorci amb 36 vots a favor de la nova etapa i 5 vots en contra, proposta que va quedar aprovada per unanimitat en el Comitè Executiu del passat 28 de juny

En el decurs de la reunió, tal com es va anunciar en la roda de premsa del passat  11 de juny,  ha quedat aprovada l’absorció i continuïtat de la marca, que a partir del 1 de juliol, s’integra en el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, un nou  instrument al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, que respon a les noves necessitats accelerades per la Covid-19 que demanen cobrir l’empresariat i l’emprenedoria lleidatana.

Aquesta refundació també implica un canvi de seu, el que suposa el trasllat de GLOBALLEIDA, a les dependències de la Diputació de Lleida i la integració del personal que fins ara estava adscrit a aquest ens, per tal de guanyar en agilitat administrativa a l’hora de prendre les millors decisions per al teixit productiu.

GLOBALLEIDA, va néixer arran de la crisi de 2008 per tal de donar resposta des de les administracions a la falta de promoció de l’economia local que el sector privat no podia afrontar, actualment el repte del territori és afrontar un context de transformació econòmica, detectar i identificar les oportunitats que ens ofereix el teixit productiu de les nostres comarques i saber aplicar-li els millors projectes que contribueixin al creixement econòmic, l’atracció de talent i ajudar a combatre el despoblament del nostre territori.

Entre les atribucions que tindrà el nou ens, hi figuren la de potenciar programes propis, la formació als tècnics del món local en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, així com la creació d’un Consell Consultiu amb representants de tots els sectors econòmics i una oficina de captació d’inversions  amb representació del G6.

Balanç de les activitats de GLOBALLEIDA des de 2015

En el decurs de la reunió també s’ha fet un resum de les activitats i principals actuacions que s’han portat a terme en aquests anys.

GLOBALLEIDA des de el 2015 suma un acumulat de 5229 assessoraments empresarials fets, amb un resultat de 678 noves empreses creades en el conjunt del territori de les comarques de Lleida, amb una inversió de  10.941.566 € i la creació de més de 907 llocs de treball.

També hem tirat endavant el  programa  Reempresa, un model d’emprenedoria i de creixement empresarial que incideix en la continuïtat de les empreses. Amb un balanç des del 2017 de 691 assessoraments amb una inversió de 2.847.105€ que han suposat 121 casos d’èxit a la demarcació de Lleida que han generat 238 llocs de treball.

Així doncs des de 2015 s’han assessorat a 5.229 persones amb una inversió induïda de 13.788.671€ el que ha suposat la creació de 678 empreses i 907 llocs de treball directes.

La posada en marxa al 2014 dels programes d’acceleració empresarial T’ACOMPANYEM i LLEIDA STARTUP ha suposat un èxit pels nostres emprenedors, dos programes que tenen com a objectiu, que les companyies participants millorin el seu model de negoci, incrementin la seva facturació, trobin finançament, avancin en els seus processos de gestió i creïn llocs de treball, entre altres, amb una metodologia àgil i flexible que garanteix el seu creixement, en els què estan participant  un total de 161 empreses, que com a resultat principal han tingut un 34% d’augment en la contractació de personal i  135% en l’augment de la facturació, amb un èxit de supervivència superior al 95%.

L’ocupació de la Xarxa CEI del conjunt del territori, que dinamitza GLOBALLEIDA, és actualment del 73%,  el que suposa què dels 180 espais disponible 132 estan ocupats.

Des de GLOBALLEIDA, com a promotor financer i dinamitzador de l’emprenedoria i l’empresa, ha contribuït a acostar l’accés al finançament al teixit empresarial del territori, organitzant  Rondes de Finançament i Assessorament Financer amb un total de 20 rondes amb diferents entitats publico-privades a les que han assistit 315 empreses, amb un volum negociat de 29.794.141€ i una inversió efectiva de 12.631.106€.

Pel que fa a la tasca que fa GLOBALLEIDA com a canalitzador de projectes cap a la Societat d’inversió Globalleida Inversions S.A, des de 2015, han participat 35 empreses, i d’aquestes 8 projectes han aconseguit finançament per valor de 503.950€. Així doncs, des del 2013 les 350 empreses que han buscat finançament a través del servei de finançament de GLOBALLEIDA, han aconseguit un total de 13.135.056€.

L’aposta per la formació ha estat exponencial amb un acumulat de 829 sessions formatives en les que han participat 13.306 persones del conjunt del territori. Tanmateix pel que fa al foment de l’esperit emprenedor a través del programa “E2,Escola d’Emprenedors” adreçat a alumnes i professors dels centres educatius de la província per fomentar l’emprenedoria en totes les etapes educatives, amb uns resultats molt positius, amb la participació de 13.447 alumnes i 227 professors en les 438 activitats proposades. Aquestes dades sumen un total de 829 sessions formatives en les que han participat

També hem tirat endavant diferents jornades de suport a l’emprenedoria com la de Dona & Emprenedoria per promoure l’emprenedoria femenina, el programa Gira Mujeres, que s’organitza amb la col·laboració de la Fundació Coca-Cola, o les jornades Endavant o Connecta, entre d’altres.

Pel que fa a la promoció dels sectors estratègics  del territori, del 2014 al 2019 s’ha fet, la diagnosi dels principals nous clústers de les terres de Lleida i reforç competitiu dels mateixos, la diagnosi i propostes de millores per a la competitivitat del sector oleícola a la província de Lleida, la diagnosi per a la promoció i creació del Clúster dels Esports d’Aventura a Lleida, l’assistència Tècnica per a la posada en marxa i execució del pla de treball del clúster de l’oli, la iniciativa de reforç de la competitivitat del sector vitivinícola a la província de Lleida, la posada en marxa de les línies d’actuació i treball definides per GLOBALLEIDA en els àmbits oleícola i de turisme actiu a la província de Lleida, l’assistència tècnica per al foment de la innovació en àmbit oleícola i turisme actiu i, la iniciativa de reforç de la competitivitat del sector porcí a la província de Lleida amb un cost total dels projectes de 725.927,4€ dels quals 533.767,5 han estat subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

A la reunió que s’ha celebrat en format on-line, han participat tots el membres del Consell Executiu i Consell General  i s’han aprovat per unanimitat la dissolució del consorci i absorció del a marca per part de la Diputació de Lleida.