Suspensió del pagament de quotes dels préstecs de la Secretaria d’Estat de Turisme a empreses del sector Turístic

Amb caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i per el període d’1 any, el pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme.

Objecte

Els préstecs atorgats en virtut de l’Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre, per la que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur I+D+i integrat per les línies Emprendetur I+D i Emprendetur Desenvolupament de productes innovadors en el marc del Pla Nacional i Integral del Turisme (BOE núm. 279, de 20 de novembre de 2012).

Els préstecs atorgats en virtut de l’Ordre IET/476/2013, de 14 de març, per la que es modifica la Ordre IET/2482/2012, de 15 de novembre, per la que s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur Joves Emprenedors en el marc del Pla Nacional i Integral del Turisme (BOE núm. 73, de 26 de març de 2013).

I els préstecs atorgats en virtut de l’Ordre IET/2200/2014, de 20 de novembre, per la que s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur Internacionalització en el marc del Pla Nacional Integral de Turisme (BOE núm. 285, de 25 de novembre de 2014).

Més informació

BOE 91, d’1 d’abril de 2020