Amb l’objectiu de conèixer i intercanviar experiències per millorar la productivitat de les empreses, GLOBALLEIDA, ha organitzat el 1er Fòrum de la competitivitat, sota el títol “Lidera i Competeix amb Garanties”, avui   divendres 13 de desembre a la Llotja de Lleida, al que han assistit més de 50 personas.

En aquest primer Fòrum de la Competitivitat, s’han presentat els eixos i conclusions per tal que els assistents  puguin contestar la pregunta inicial. Realment estàs preparat per competir?. Creant així debat sobre els diferents aspectes de la innovació que incideixen en la competitivitat empresarial, des d’un enfocament pluridisciplinar que inclou, tant la innovació tecnològica com l’estratègica, organitzativa i de gestió. 

Domenec Caselles, Cap de Producció de Ros Roca S.A, en la seva conferència, “Competitivitat i innovació en les empreses industrials i de medi ambient: l’experiència de Ros Roca”, després de fer una petita introducció de com, han anat introduint la tecnologia, l’adquisició d’empreses i la seva internacionalització, ha definit la productivitat com, la relació entre la quantitat de bens i serveis produïts i la quantitat de recursos utilitzats i la competitivitat com, la capacitat que té una empresa o país d’obtenir rendibilitat en el mercat en relació als seus competidors. Que són els dos factors que preocupen més a l’empresa que representa.

Carles Fradera, Director General de Barcelona Digital, a través de la seva intervenció, “Aliats per a la transformació vers la Societat Digital”, ha explicat que les empreses han d’innovar perquè, “estem  immersos en un canvi digital i actualment anem cap a una Societat Digital”. Ha destacat que per  innovar s’ha de seguir una estratègia i que aquesta estratègia consisteix en canviar ortodòxies, gestionar discontinuïtats, gestionar les competències i els propis actius i identificar la demanda latent o oculta, després escollir les tecnologies més adients,  emergents o tecnologies punteres. Per acabar ha explicat que una  manera d’aplicar les tecnologies és la formació d’aliances, amb universitats, centres de recerca, amb clústers o també amb centres tecnològics.

Per últim, Manel Brufau, Director General d’Indra, en la seva ponència titulada,  “Competitivitat en les empreses de serveis i TIC: el cas INDRA”, ha definit Indra com la multinacional e tecnologia nº 1 a Espanya i una de les principals d’Europa i d’Amèrica Llatina, amb una facturació actual de 3.000 milions d’euros anuals, el 57% dels seus clients són d’àmbit internacional i està present a 128 països.

Segons declaracions del Sr. Manel Brufau, l’empresa ha experimentat un fort creixement orgànic des de 1993, reforçat amb adquisicions selectives, originat per la diversificació geogràfica i la internacionalització.

L’estratègia d’Indra es basa en 3 eixos de creixement: La geografia, la intel·ligència i la eficiència, i les seves perspectives i prioritats d’internacionalització actualment són Amèrica Llatina i Àsia Pacífic.

Indra fa una innovació oberta i en xarxa amb solucions pròpies tecnològiques, adquisicions i aliances amb partners globals, col·laboracions amb universitats i centres d’investigació, etc. El 83% de la plantilla són titulats i d’alta qualificació. I ha destacat que el talent del seu personal és un dels principals actius de l’empresa.