Aquest projecte deriva d’un primer estudi realitzat per GLOBALLEIDA l’any 2016 al voltant de la “Millora de la competitivitat del sector del turisme actiu de Lleida” amb dos segments de clients interessants per aquesta zona: el turisme corporatiu i el turisme de sèniors

GLOBALLEIDA ha  reunit als principals operadors turístics i empreses vinculades al món del turisme dels Pirineus de Lleida al Conselh Generau d’Aran per presentar  els resultats de la 1ª fase del projecte d’atracció de turisme sènior al Pirineu lleidatà.

Com a resultat del primer estudi realitzat per GLOBALLEIDA l’any 2016 al voltant de la “Millora de la competitivitat del sector del turisme actiu de Lleida” es conclou que el gran repte per les empreses d’aquests sectors és la desestacionalització.. Per abordar-ho, es van escollir dos segments de clients que resultaven interessants per aquesta zona: el turisme corporatiu i el turisme de sèniors.

Al 2018 es va treballar el segment corporatiu i al 2019 hem abordat el turisme sènior en un projecte dividit en 3 fases d’execució. Tres fases estructurades en:

– Fase 1: anàlisi de l’entorn (realització d’entrevistes amb el sector), determinar l’atractivitat dels mercats d’interès del sector, anàlisi dels canals de comercialització, anàlisi del procés de compra i dels criteris de compra dels possibles clients. Identificació de les àrees de millora per part de les empreses turístiques de Lleida

– Fase 2: Realització de grups de treball per tal de definir l’oferta i les estratègies de Marketing i comercialització. Elaborar un pla d’acció i prioritzar activitats destacades.

– Fase 3: Implementar una o dues accions de les prioritzades en la fase anterior.

Així doncs en la jornada d’aquest dimarts hem presentat els resultats de la Fase 1 i s’han  decidit els mercats d’interès per al sector i poder analitzar-los en profunditat i definir les accions a dur-hi a terme per tal de incrementar-ne la penetració.

En aquesta primera fase d’anàlisi s’ha pogut constatar que el turisme sènior concentra la seva activitat turística fora de les temporades altes. Tenen major disponibilitat de temps, les estades acostuma a ser de 4-7 nits o inclús més llarga (de 8 a 13).  A l’hora de seleccionar un destí, busquen natura i cultura local,  seguit de salut i benestar. I viatges que combinen aventura suau amb naturalesa, cultura, contacte amb la gent local, activitats de salut, benestar i gastronomia.

Tanmateix s’ha detectat que per triar un viatge utilitzen els mitjans tradicionals com la TV, agències, guies de viatge, boca-orella, etc.

Els mercats que s’han detectat més interessants des del punt de vista de turisme sènior de fora de l’Estat espanyol són: Suècia, França, Regne Unit, Finlàndia i Alemanya. Les accions potencials que s’han debatut en aquesta presentació s’emmarquen en tres eixos principals:

  1. Posicionament de països europeus amb focus al sènior practicant d’esports.
  2. Posicionament de països europeus amb focus en el turista sènior cultural.
  3. Posicionament nivell nacional del Pirineu de Lleida entre els principals operadors amb focus en els grups de sèniors.

El Sr. Juan Ant. Serrano i Sr. Josep Canut. Conselhers de Torisme e Promocion Economica, juntament amb el Sr. Oriol Oró. Conseller Delegat de GLOBALLEIDA, han estat els encarregats de donar la benvinguda als assistents.