L’oferta permanent de serveis en diferents activitats i programes ha permès donar servei a més de 6.700 persones  i a més de 300 empreses

A través dels serveis que ofereix GLOBALLEIDA hem impartit 268 activitats formatives al conjunt del territori en les que han participat 5.500 persones. I hem assessorament a més de 1.120 persones que han tingut com a resultat la creació de 120 noves  empreses que han generat més de 225 llocs de treball directes  amb una inversió inicial de més de 2M€

En aquest 2019 volem destacar l’activitat dedicada a la creació i la competitivitat de les empreses, a través d’accions i programes amb els quals s’han fet més de 1.120 assessoraments, amb un resultat de 120 empreses creades al territori amb una inversió inicial de més de 2M€ i més de 225 nous llocs de treball directes.

Amb els programes d’acceleració empresarial T’Acompanyem i LLEIDA START UP que ofereix GLOBALLEIDA,  adreçats a autònoms, Pimes i StartUps, han participat 22 empreses que sumen 60 llocs de treball i una facturació conjunta de 1.995.650€ amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de gestió econòmica, comercial i organitzacional.

Aquest any hem seguit treballant el programa Reempresa, un model d’emprenedoria i de creixement empresarial que incideix en la continuïtat de les empreses. Amb aquest programa s’ha evitat el tancament de més 35 negocis que representen una inversió induïda de prop de 900.000€ i el manteniment de 80 llocs de treball a la província, el resultat de 105 assessoraments a reemprenedors i cedents interessats en comprar o vendre un negoci. Des de 2011 s’han salvat 160 negocis i 370 llocs de treball a la demarcació.

En l’àrea de finançament, GLOBALLEIDA, com a promotor financer i dinamitzador de l’emprenedoria i l’empresa, amb l’objectiu d’apropar al teixit empresarial de les terres de Lleida, recursos per  endegar i consolidar els seus projectes, s’han organitzat dos Rondes de Finançament a  Lleida en les que han participats 52 empreses, i d’aquestes 29  van demanar un suport financer de 3.698.000€. Amb aquest servei des del 2014 s’han organitzat 19 rondes finançament en les que han participat 292 empreses del conjunt del territori i, que s’han negociat més de 25,6M€

També hem treballat l’àrea de Talent i Ocupació, amb la Plataforma virtual d’Ocupació, un sistema d’informació comú que integra els serveis d’ocupació de les entitats locals i permet la gestió d’informació comuna de les entitats participants. Al 2019, s’han gestionat directament  283 ofertes, amb les que consten 640 persones registrades a la borsa de treball, i dels que es varen cobrir directament 138, i la resta directament des de el centre que les oferia o l’empresa.

Tanquem l’any amb 268 activitats formatives impartides al conjunt del territori a través del catàleg EmForma, de GLOBALLEIDA, en les que han participat 5.500 persones. Propostes formatives per fomentar l’esperit emprenedor, la millora personal i professional i, dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les tècniques bàsiques  per desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit.

Per tal de dinamitzar i promocionar les empreses de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores de Lleida, GLOBALLEIDA, ha seguit apostant un any més per posar al seu abast l’oportunitat de participar en les principals Fires de Lleida, com Sant Miquel, Municipàlia, La Fira F&T o la d’Ocupació de la UdL.

En l’àmbit del foment  de l’esperit emprenedor hem seguit treballant  el programa E2, Escola d’Emprenedors, que inclou els Premis E2, conjuntament amb la delegació del Departament d’Ensenyament a Lleida, en el que han participat 3.386 alumnes i professors de 35 centres educatius del nostre territori

Tanmateix tal com estava previst, amb la presentació de les conclusions  hem tancat el programa EROVET: Fostering youth employability through an European Research Group on VET, per millorar i fomentar l’accés al mercat laboral dels estudiants de Formació Professional del conjunt d’Europa. En les diferents reunions celebrades a Portugal, Turquia,  Alemanya Lleida s’ha treballat en l’elaboració del Llibre Blanc de l’Orientació i la Xarxa de Mobilitat Europea per l’alumnat.

Pel que fa a la promoció de sectors estratègics s’han continuat els treballs iniciats l’any 2015 amb tres projectes principals: Oli, vi i Turisme Actiu.

Amb la consolidació del clúster de l’Oli i el treball en el projecte de la marca conjunta Suotempore oli Premium elaborat 100% amb olives Arbequines, després d’aconseguir diversos reconeixements  amb la primera mostra, en el mes de març del 2019 es va fer la presentació pública a Lleida de la nova  marca conjunta Suotemporé i s’ha seguit promocionant i treballant en nous projectes com és el del vector salut.

En quant al sector del vi  hem seguit participat juntament amb la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida en l’organització de la missió inversa Lleida Wines & Business Meetings, amb  la Xina, Tailandia i Vietnam com a països convidats.

També hem donant continuïtat al projecte de planificació estratègica del sector del Turisme Actiu de Lleida.  Com a resultat del primer estudi realitzat per GLOBALLEIDA l’any 2016 al voltant de la “Millora de la competitivitat del sector del Turisme Actiu de Lleida” es conclou que el gran repte per les empreses d’aquests sectors és la desestacionalització.. Per abordar-ho, es van escollir dos segments de clients que resultaven interessants per aquesta zona: el turisme corporatiu i el turisme de sèniors.

Al 2018 es va treballar el segment corporatiu i al 2019 hem abordat el turisme sènior en un projecte dividit en 3 fases d’execució. En l’estudi de la Identificació de les millores a realitzar en el producte turístic per atreure al segment sènior a nivell europeu ha donat com  resultat que els mercats que s’han detectat més interessants des del punt de vista de turisme sènior de fora de l’Estat espanyol són: Suècia, França, Regne Unit, Finlàndia i Alemanya.

L’objectiu és aconseguir que el turisme del Pirineu i Prepirineu lleidatà sigui un referent durant tot l’any i augmentar la capacitat d’atracció tant a nivell nacional com internacional, un repte per aconseguir ser més visibles i augmentar la facturació del sector.

Tanmateix s’ha presentat l’oficina d’atracció d’inversions Invest In Lleida, un projecte impulsat per GLOBALLEIDA que pretén contribuir a millorar la cerca d’oportunitats d’atracció d’inversions i activitats productives sostenibles i temporalment estables, amb la finalitat de generar un impacte econòmic positiu al territori, fomentar la creació d’ocupació i dinamitzar i enfortir el teixit empresarial lleidatà.

GLOBALLEIDA seguirà centrant la seva activitat en impulsar la creació i la competitivitat de les empreses i en el foment de l’ocupació, a través de accions i programes en quatre àmbits: Emprenedoria i empresa, Dinamització de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores, Projectes estratègics i territorials i Talent i ocupació. Amb les jornades Endavant i Connecta  orientades  a divulgar l’emprenedoria  i, a apropar la idea d’emprendre com a sortida professional.

Durant el 2020, seguirem treballant tots els projectes iniciats i de continuïtat, per tal d’aconseguir millorar i augmentar la creació, el creixement i la consolidació empresarial a més de facilitar l’accés laboral i contribuir així, a reduir l’atur al nostre territori.