Per què
invertir a Lleida?

Avantatges competitius

9 factors clau per a la competitivitat de Lleida · Model econòmic amb un alt grau d’estabilitat. · Ubicació geogràfica amb xarxes de transport de primer ordre. · Diversos perfils d’indústries que formen una plataforma de serveis i funcions d’R+D. · Increment del volum de transaccions en serveis, indústria lleugera i logística.

· Àmplia gamma de recursos d’aigua i energia.

· Proximitat entre les autoritats locals i operadors empresarials.

· La formació, el talent i la capacitat són les tres pedres angulars del mercat de treball de Lleida.

· Excel·lent qualitat de vida.

· La Universitat de Lleida és una de les millors Universitats públiques espanyoles, reconeguda per la seva alta qualitat docent i l’impacte del treball de recerca dels seus investigadors.

Descobreix Lleida i les raons per invertir-hi.
Descarrega el catàleg de presentació Why Lleida.

La inversió estrangera a la demarcació de lleida

Les comarques de Lleida concentren tan sols el 1,3% del nombre d’empreses estrangeres establertes a Catalunya, amb una major concentració a les comarques del Segrià i el Pla d’Urgell.

Comarca
Nombre d'empreses

Segrià

38

Pla d’Urgell

30

Alt Urgell

19

Urgell

8

Val d’Aran

5

Segarra

4

Garrigues

1

Cerdanya

1

Noguera

1

Total: 107 empreses
* Font: ACCIÓ. Directori d’empreses estrangeres a Catalunya. 2018.

Aquestes empreses provenen de diferents països, essent els més rellevants:

· Països Baixos
· Alemanya
· Andorra
· França
· Estats Units d’Amèrica
· Dinamarca
· Bèlgica
· Japó
· Regne Unit
· Malta

Les empreses estrangeres manufactureres són les que generen més valor (el 35,4 % de la facturació), encara que són menys nombroses. Les més nombroses són les empreses comercials i de serveis, i la seva facturació suposa el 31,8 % del total.

Facturació empreses estrangeres
35,4% · Empreses manufactureres
31,8% · Empreses comercials/serveis
32,8% · Altres