Què és
Invest in Lleida

Situació

Perfectament situada en el sud est d’Europa, prop del mar i la muntanya, amb infraestructures de primer nivell i amb molt talent dedicat i altament qualificat, la província de Lleida esdevé un territori on els sectors més antics conviuen amb els més innovadors i moderns, un territori on fer inversions i negocis de primer nivell.

Aquesta és la finalitat de l’Oficina d’atracció d’inversions de Lleida, i es defineix per la seva:

Missió

Coordinar, supervisar i dirigir projectes d’atracció d’empreses i inversions a la demarcació de Lleida, amb la finalitat de generar un impacte econòmic positiu al territori, fomentar la creació d’ocupació i dinamitzar i enfortir el teixit empresarial lleidatà.

Visió

Posicionar Lleida com una província innovadora i dinàmica per tal d’atreure inversions globals.

Funcions

Crear i dirigir estratègies, programes i accions concretes destinades a l’atracció i captació d’empreses i inversors de fora de la demarcació de Lleida, posant en valor les infraestructures, els recursos i el capital humà del territori.

Acompanyar els projectes d’atracció d’inversions i d’empreses dins el territori lleidatà, i promoure aliances empresarials entre inversors i companyies i organitzacions lleidatanes, per atraure projectes estratègics i de rellevància internacional.

Establir plans i realitzar i presentar estudis per donar a conèixer Lleida com a destinació preferent i rendible d’inversions, a fi d’identificar potencials inversors que puguin considerar Lleida com a opció preferent de localització.

Promoure la presència d’empreses multinacionals i globals a la demarcació de Lleida, i la captació d’inversions generadores de productes i serveis amb elevat valor, així com també la internacionalització de les empreses lleidatanes.

Planificar accions que facilitin l’atracció d’investigadors i directius cap a la demarcació de Lleida, promovent la seva instal·lació i col·laboració.

Promoure plans per facilitar als inversors externs la recerca i localització de sòl industrial, instal·lacions, edificis, seus i altres mitjans que responguin a les seves necessitats, d’acord amb els avantatges competitius del territori.

Definir un argumentari i els punts forts i avantatges competitius de Lleida en front altres alternatives de localització per impulsar, atreure i generar oportunitats a Lleida.

Què fa
Invest in Lleida?

Identificar les oportunitats clau que puguin:

· Construir sobre el que tenim i en el que “som bons”.
· Accions i projectes que diversifiquin l’economia.

Focalitzar-se en mercats clau:

· Explorar nous mercats amb bon encaix amb els productes i productors lleidatans.
· Fer créixer la capacitat exportadora.

Atreure inversions que generin llocs de treball qualificats:

· Atreure talent.
· Desenvolupar projectes innovadors.

Estendre la seva activitat a totes les comarques de Lleida.