Iniciativa del Consell Català del Moviment Europeu en col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida la UdL i el suport de GLOBALLEIDA

La jornada “Cap a l’Economia Circular Europea: Més enllà del reciclatge, un nou model econòmic” s’ha celebrat aquest divendres 3 de març de 2017 a l’Auditori Joan Oró del Parc Científic de Lleida.

En aquesta jornada s’ha abordat la transició de l’economia europea cap a un model circular. I ha decidit fer-ho mitjançant taules rodones i ponències sobre el marc estratègic europeu per l’impuls de l’economia circular i sobre el paquet legislatiu.

Per garantir un creixement sostenible hem d’utilitzar els nostres recursos d’una manera més intel·ligent i sostenible. La transició de l’economia lineal a la circular implica combinar diferents mesures tècniques i estratègiques com l’anàlisi del cicle de vida, l’ecodisseny, la gestió eficient de l’energia, l’eficiència i rendibilitat en ús de recursos i gestió de residus, la incorporació dels costos ambientals en els preus o la substitució del consum per l’ús.

Les empreses juguen un paper clau en aquesta transició que requereix de la cooperació de tots els elements de la cadena de valor, obrint-se oportunitats per implementar nous models de negoci basats en la recuperació dels recursos, el proveïment de materials i energies renovables o la col·laboració .