La Planificació Econòmica i Financera per donar un bon servei de consultoria als usuaris ha estat l’eix de la jornada

La formació especifica d’aquest programa permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes en el procés de negociació i la transferència del know-how per encarar el procés d’adquisició o venda de l’empresa

Aquest dijous ha tingut lloc  una sessió formativa del Programa Reempresa adreçada als tècnics de promoció econòmica del territori. La Planificació Econòmica i Financera, ha estat l’eix de la jornada en la que s’ha desenvolupat, el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Previsió de Tresoreria, la Previsió del Punt d’Equilibri i  l’anàlisi de la Viabilitat Econòmica i Financera.

El procés de Reempresa contempla un alt grau de complexitat i requereix de formació i experiència per poder donar un bon servei als usuaris. Per homogeneïtzar el servei i facilitar la tasca a desenvolupar per part dels tècnics, Reempresa ha modelat el protocol de transmissió i dona suport als tècnics de promoció econòmica del territori que s’han sumat al projecte com a resultat de la signatura de GLOBALLEIDA com a punt d’atenció oficial Reempresa a Lleida, per encarar amb garanties un procés de relleu empresarial.

El protocol ideat per Reempresa es composa de material, eines, assessorament i acompanyament a ambdues parts en tot el procés de transmissió i va des de l’alta dels usuaris al servei fins la formalització de la transmissió a través d’un contracte de compravenda.

El programa Reempresa es planteja com un model d’emprenedoria en el conjunt del territori, amb uns resultats en 2020, que tot hi sent inferiors als d’altres anys han estat molt rellevants, amb una transmissió de 21 Reempreses d’èxit, ( 10  a  Lleida ciutat i 11 en el conjunt del territori), el manteniment de més de 42 llocs de treball, que han generat 1.087.200 € d’inversió induïda, així com l’atenció, anàlisi i publicació de 41 ofertes de cessió i l’atenció i acompanyament de 85 persones reemprenedores.

Des del 2017 GLOBALLEIDA, com a punt d’atenció oficial d’aquest programa desenvolupa el treball en xarxa amb els Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.