Línia 4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Objectiu:

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

 

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

 

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

– La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

– L’ús d’aparadors de locals tancats.

– La continuïtat de l’empresa comercial.

– L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

– La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.

– L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

– La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

 

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

– En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.

– Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall.

– Han de disposar del corresponent permís municipal.

– Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

– En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

– En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç.

 

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

 

Documentació:

Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

 

Termini d’execució:

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2020.

 

Període per presentar les sol·licituds:

Des del 30 d’abril de 2020 fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Per a més informació.