LLEIDA START UP – FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

  • 1.- PROMOTOR PRINCIPAL que actua com a declarant de la informació del formulari i com a contacte:

  • 2.- L’EQUIP:

  • Capacitat tècnica (formació, coneixements i experiència en el sector) i capacitat de gestió (coneixement i experiència en gestió)
  • 3.- STARTUP I/O PIME:

  • DD slash MM slash YYYY
  • Facturació últims 3 anys:

  • Quin producte o servei ofereix, innovació que aporta l’empresa: perquè és innovadora, avantatges competitives que presenta, raons que justifiquen la posada en marxa de l’empresa, quines necessitats cobreix, en quina fase es troba l’empresa, desenvolupament producte, llançament producte, fase inicial, etapa de creixement, projectes futurs,...
  • Explica’ns els detalls (nom i import de la subvenció, nom del premi, nom de l’entitat).
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida