L’ajuntament de Tremp aplica mesures econòmiques per pal·liar les conseqüències de la COVID-19.

Són aquestes:

Quotes:

No cobrament de les quotes a usuaris de:

 • Activitats de la Regidoria d’Esports.
 • L’Escola de Música Municipal.
 • L’Escola Bressol Municipal

Lloguer o taxes:

No es cobraran els lloguers o taxes a privats que fan ús d’instal·lacions municipals:

 • Servei de cinema a La Lira.
 • Servei de coworking a La Incubadora.

Impostos:

L’oficina de Recaptació de Tributs Locals emetrà un comunicat determinant els nous terminis de pagament i de fraccionament de:

 • L’Impost de vehicles.
 • L’Impost de bens immobles (IBI).
 • L’Impost de bens de naturalesa rústica.
 • Impost d’activitats econòmiques (IAE).
 • Preus sobre els nínxols del cementiri.
 • Preus públics dels guals.

Taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses de bars o restaurants:

Es deixa paralitzada a resultes de poder calcular un nou padró reduint el temps que no s’ha pogut tenir les activitats obertes.

Altres:

 • Impost per a recollida de brossa: Depèn del Consell Comarcal i que és qui ha de dictaminar quines mesures prendrà.
 • Tarifa de l’aigua potable: gestionada per GIACSA, s’està a l’espera d’una reducció del cànon de l’aigua.