D’acord amb la situació d’emergència sanitària creada pel Covid-19, la Paeria de Cervera paralitza el cobrament dels rebuts municipals.

S’ha decretat la modificació del calendari fiscal de l’any 2020 i la suspensió del pagament dels tributs locals.

  • Els rebuts que es cobren de forma directa per part de la Paeria com són el Conservatori de Música – Escola de Música, l’Escola de Teatre La Caserna i el complex esportiu de la piscina coberta, es decreta la devolució de la part proporcional de les taxes i preus públics del mes de març, per l’import corresponent als dies que no s’ha prestat el servei. En el supòsit que el servei s’hagi pogut prestar de forma online, es valorarà en cada cas la part proporcional a retornar.
  • Parades del mercat setmanal: es procedirà a la devolució de la part proporcional de la taxa per l’import corresponent als divendres en què no s’ha muntat la parada al mercat per estar expressament prohibit.
  • Queda ajornat el cobrament dels preus públics del CEI i també se suspèn el de la taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques del municipi fins a la finalització de l’estat d’alarma.
  • En aquelles taxes delegades i que recapta la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), es perllonga fins al 25 de maig de 2020 el cobrament en període voluntari i, a més, la nova data de càrrec dels rebuts domiciliats serà el dia 21 de maig de 2020. En aquest cas, això afecta a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’IBI (Urbana, rústica i BICES), les plusvàlues i les multes de circulació.

La Paeria de Cervera continuarà amatent a l’evolució d’aquesta crisi per adequar les mesures econòmiques i socials pertinents a cada moment, atenent al benestar dels cerverins i les cerverines.

Més informació al següent enllaç: https://www.cerverapaeria.cat/noticies/la-paeria-paralitza-el-cobrament-dels-rebuts-municipals