Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya

El Govern va aprovar un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. En aquest sentit, l’acord de Govern, que complementa el ja aprovat pel Govern el dijous 12 de març, inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits com són: la contractació pública, la salut i gestió de residus sanitaris, la transparència, el transport públic i la gestió tributària.

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

El Decret aprovat el 17 de març, entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Entre els tributs propis hi ha l’impost sobre els habitatges buits, sobre grans establiments comercials, el turístic i sobre les begudes ensucrades envasades, entre d’altres; mentre que entre els cedits hi ha l’impost sobre successions i donacions, sobre el patrimoni i transmissions patrimonials i actes jurídics i documentats.

Més informació tributs propis i cedits: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/tributs-generalitat/competencies/

 Més informació (Agència Tributària de Catalunya): https://atc.gencat.cat/ca/inici/