El procés de Reempresa ha estat la temàtica que ha centrat  la tercera jornada formativa d’aquest 2021

Una formació especifica que permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes per poder donar un bon servei als usuaris

Aquest matí ha tingut lloc la tercera sessió formativa del Programa Reempresa adreçada als tècnics de promoció econòmica del territori. El procés de Reempresa, ha estat la temàtica central de la jornada, en la que s’ha aprofundit en l’origen i objectius del programa. La creació d’un mercat de compravenda d’empreses. La figura de la persona reemprenedora i cedent, i, el procés de Reempresa.

Una jornada adreçada a l’equip tècnic, i els consultors nous que s’han incorporat recentment, amb la idea de repassar el procés que segueix el programa Reempresa i puguin assessorar als usuaris del seu territori.

El procés de Reempresa contempla un alt grau de complexitat i requereix de formació i experiència per poder donar un bon servei als usuaris. Per homogeneïtzar el servei i facilitar la tasca a desenvolupar per part dels tècnics, Reempresa ha modelat el protocol de transmissió i dona suport als tècnics de promoció econòmica del territori que s’han sumat al projecte com a resultat de la signatura de GLOBALLEIDA com a punt d’atenció oficial Reempresa a Lleida, per encarar amb garanties un procés de relleu empresarial.

El protocol ideat per Reempresa es composa de material, eines, assessorament i acompanyament a ambdues parts en tot el procés de transmissió i va des de l’alta dels usuaris al servei fins la formalització de la transmissió a través d’un contracte de compravenda.

El programa Reempresa es planteja com un model d’emprenedoria en el conjunt del territori. Des del 2017 GLOBALLEIDA, com a punt d’atenció oficial d’aquest programa desenvolupa el treball en xarxa amb els Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.