Una jornada organitzada per GLOBALLEIDA en el marc de la Fira de Sant Miquel amb la participació de 23 empreses del conjunt del territori que han sol·licitat un volum de negociació (finançament) de 4.075.000€

Les 20 rondes de finançament, organitzades per aquets consorci des de 2014, hi ha participat més de 300  empreses del conjunt del territori, i han generat un volum negociat 30M€

Les entitats financeres ENISA,CDTI i ICF s’han donat cita a la Jornada de Finançament  organitzada per GLOBALLEIDA en el marc de la Fira de Sant Miquel, que s’ha celebrat aquest divendres a la Llotja de Lleida, amb l’objectiu de donar a conèixer a les 23 empreses inscrites les principals línies i novetats financeres, incloses les específiques per la pandèmia del COVID-19.

Després de la sessió informativa 8 de les empreses han demanat 11 entrevistes individuals amb els tècnics de les diferents entitats convidades, en la què han pogut analitzar conjuntament i se’ls hi ha pogut  indicar a cada un dels interessats els productes i, les condicions més adients pel seu projecte o sector. Com a resultat en les entrevistes individuals s’ha negociat un volum  total de  4.075.000€ .

De les empreses que han sol·licitat finançament, per sectors 2 empreses,  pertanyen al sector TIC, 3 fan serveis a empreses, 1 de construcció i 2 de transports. D’aquestes empreses 5 són de Lleida ciutat (Segrià), 1 d’Alcarràs (Segrià), 1 de Mollerussa (Pla d’Urgell) i 1 de Térmens (La Noguera). D’aquestes empreses, 2 són Microempreses (menys de 10 treballadors), 2 Petites empreses (entre 10 i 49 treballadors), 2  Mitjanes Empresa (entre 50 i 249 treballadors) i 2 Grans Empreses (250 o més treballadors). Aquestes empreses volen fer inversions per valor de 5.488.961€.

Cal destacar que GLOBALLEIDA, com a promotor financer i dinamitzador de l’emprenedoria i l’empresa, amb l’objectiu d’apropar al teixit empresarial de les terres de Lleida, recursos per endegar i consolidar els seus projectes, reuneix periòdicament a analistes de les principals fonts de finançament tant públic com privat (ICF, ICO, ENISA, CDTI, Avalis, Crowdfunding i Business Angels), per ajudar-los a  trobar la línia de finançament més adient.

Amb aquest servei des del 2014 s’han organitzat 20 rondes de finançament en les que han participat 315 empreses del conjunt del territori i, que s’han negociat 30M€

El conseller delegat de GLOBALLEIDA, Oriol Oró i el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert han estat els encarregats de presentar la jornada i donar la benvinguda als participants que han assistit a la jornada que s’ha celebrat aquest matí, a La Llotja de Lleida.

En aquesta jornada, hi ha participat Antoni Rondan, del departament de Relacions Institucionals d’ENISA, Mª José Tomás Sánchez, del departament  d’Assessorament de l’Àmbit Agro-Industrial de CDTI i Vicens Bascuñana d’ICF.

Informació sobre les entitats convidades a la Ronda de Finançament

Empresa Nacional de Innovación, S.A (ENISA), Empresa de capital públic, adscrita al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i de la PIME, proporciona finançament a llarg termini a emprenedors i empreses amb capacitat de desenvolupar models de negoci viables i innovadors fonamentalment a través del préstec participatiu, un instrument financer a mig camí entre el préstec bancari i el capital risc, que proporciona recursos a llarg termini sense interferir en la gestió de les empreses que el reben. Aquest finançament no exigeix més garanties que les del propi projecte empresarial, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €.

 

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

És una  entitat pública empresarial dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). La seva missió és contribuir al canvi de model econòmic recolzant les empreses en els seus desenvolupaments tecnològics per a la creació de nous processos, productes i serveis, o la millora substancial d’aquests. Ofereix una atenció integral a l’empresa innovadora, tant en l’àmbit de finançament, internacionalització i altres serveis de valor afegit.

El CDTI ofereix una àmplia gamma d’instruments financers adaptats a cadascuna de les etapes de vida de les empreses innovadores (des de la fase de creació fins al creixement competitiu) i engloba activitats de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació tova. Part d’aquests instruments financers gaudeixen del suport de fons europeus a través del Fons Tecnològic.

Les línies de finançament de l’ICF i ICO  estan  dirigides a Autònoms i/o PIME, indistintament de la seva dimensió, producte o sector, amb un projecte empresarial definit i que  necessitin liquiditat.

Institut Català de Finances, ICF, entitat financera pública, fundada l’any 1985, propietat de la Generalitat de Catalunya. Amb la missió d’impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya. L’ICF finança a emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers, indistintament de la seva dimensió, producte o sector, amb un projecte empresarial definit.

Lleida, 25 de setembre de 2020