Per promoure l’autoocupació i la creació d’empreses promogudes per a dones, joves i persones de 50 anys o més, amb l’assessorament de GLOBALLEIDA en la realització del seu pla d’empresa i optar a aquests microcrèdits municipals.

Avui dia 25 d’octubre s’obre el termini per sol·licitar els microcrèdits que ofereix l’Ajuntament de Lleida per  promoure l’autoocupació i la creació d’empreses promogudes per dones, joves (edat entre 18 i 34 anys) i per a persones de 50  anys i més.

Els projectes que es poden presentar poden ser tant negocis que encara no hagin obert com aquells que encara no ha passat un any des de la seva obertura (es pren com a data d’inici la data d’alta al IAE, per tant des d’aquesta data fins a la data de presentació sol·licitud no ha d’haver passat 1 any).

En el cas dels microcrèdits per a persones de 50 anys i més poden tractar-se també de projectes d’ampliació d’activitats que ja fa temps que estan en funcionament.

L’import dels microcrèdits serà com a màxim del 50% sobre el pla d’inversions i de necessitats inicials, amb un límit quantitatiu de 15.000 € per projecte.

El pla d’inversions i de necessitats inicials inclou l’adquisició de l’immobilitzat material, de l’intangible, existències i altres despeses inicials, els dipòsits i fiances i les depeses de constitució i primer establiment.

Les condicions dels microcrèdits són a un tipus d’interès del 0%, amb un període de carència de 6 mesos i a un termini màxim de devolució de 4 anys (inclòs el període de carència).

Per a més informació podeu consultar www.paeria.es/subvencions. En aquest enllaç també trobareu les bases de la convocatòria, la documentació i els impresos que cal presentar.

Cal tenir en compte que la presentació de sol·licituds finalitza dilluns vinent 31 d’octubre de 2016.

Des de GLOBALLEIDA es dóna suport als emprenedors i emprenedores ajudant a realitzar el seu pla d’empresa per optar a aquests microcrèdits municipals.