INICIATIVA DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

SECTOR

Un sector on es vol començar a treballar aquest any 2017 és el sector vitivinícola. El sector vitivinícola de la província de Lleida està conformat per empreses de dimensió petita – mitjana, tenint en compte les empreses de vi a Catalunya. El major gruix d’empreses es situa amb una facturació d’entre 200.000 i 1M€. Hi ha un total de 41 empreses que de manera agregada facturen un total de 40,5M€, amb una empresa líder com Raimat que representa el 40% del total d’aquesta facturació. Addicionalment, algunes empreses amb marques menys reconegudes pels consumidors han aconseguit posicionar-se en segments de gamma mitja/alta i gourmet.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Pel que fa a la situació geogràfica, les empreses estan situades dispersament al llarg de la província. La DOP Costers del Segre, constituïda l’any 1986, és l’òrgan regulador i de promoció de les empreses vitivinícoles de la província de Lleida.

Per tant, tot i que Lleida no és un dels territoris més diferencials en el sector vitivinícola a nivell de Catalunya, hi ha suficient massa crítica i empreses amb estratègies diferencials com per engegar una iniciativa de reforç de la competitivitat per a les empreses província.

Nº d'EmpresesVolum NegociTreballadors
AGROALIMENTARI VEGETAL2892.307,49M€5.089
Productors i Comercialitzadors2061.912,02M€3.799
Fruita781.139,26M€2.999
Oli87732,21M€569
Vi4140,55M€231
Auxiliar83395,47M€1.290
Fertilitzants i Fitosanitaris31174,5M€420
Maquinària Agrícola2167,5M€345
Packaging12153,47M€525
Viveristes19--
AGROALIMENTARI ANIMAL1784.824,24M€7.827
Productors i comercialitzadors742.899,84M€6.356
Carn342.355,96M€5.409
Embotits12468,82M€709
Làctics2875,06M€238
Auxiliar1041.924,4M€1.471
Salut i Nutrició Animal731.734,48M€1.006
Alimentació Animal661.672,16M€931
Veterinària557,22M€68
Genètica25,1M€7
Exportacions ramaderes7.706--
Escorxadors24168M€344
Altres serveis auxiliars721,92M€121
CONSTRUCCIÓ1651.173,45M€3.851
Constructores - promotores42734,75M€1.264
Materials de construcció61232,67M€1.503
Prefabricats de formigó12132,47M€573
Tancaments metàl·lics3549,9M€499
Vidre539,8M€330
Fusta910,5M€101
Immobiliàries2152,23M€74
Resta41153,8M€1.010

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida