INICIATIVA DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

SECTOR

Un sector on es vol començar a treballar aquest any 2017 és el sector vitivinícola. El sector vitivinícola de la província de Lleida està conformat per empreses de dimensió petita – mitjana, tenint en compte les empreses de vi a Catalunya. El major gruix d’empreses es situa amb una facturació d’entre 200.000 i 1M€. Hi ha un total de 41 empreses que de manera agregada facturen un total de 40,5M€, amb una empresa líder com Raimat que representa el 40% del total d’aquesta facturació. Addicionalment, algunes empreses amb marques menys reconegudes pels consumidors han aconseguit posicionar-se en segments de gamma mitja/alta i gourmet.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Pel que fa a la situació geogràfica, les empreses estan situades dispersament al llarg de la província. La DOP Costers del Segre, constituïda l’any 1986, és l’òrgan regulador i de promoció de les empreses vitivinícoles de la província de Lleida.

Per tant, tot i que Lleida no és un dels territoris més diferencials en el sector vitivinícola a nivell de Catalunya, hi ha suficient massa crítica i empreses amb estratègies diferencials com per engegar una iniciativa de reforç de la competitivitat per a les empreses província.

Nº d'Empreses Volum Negoci Treballadors
AGROALIMENTARI VEGETAL 289 2.307,49M€ 5.089
Productors i Comercialitzadors 206 1.912,02M€ 3.799
Fruita 78 1.139,26M€ 2.999
Oli 87 732,21M€ 569
Vi 41 40,55M€ 231
Auxiliar 83 395,47M€ 1.290
Fertilitzants i Fitosanitaris 31 174,5M€ 420
Maquinària Agrícola 21 67,5M€ 345
Packaging 12 153,47M€ 525
Viveristes 19 - -
AGROALIMENTARI ANIMAL 178 4.824,24M€ 7.827
Productors i comercialitzadors 74 2.899,84M€ 6.356
Carn 34 2.355,96M€ 5.409
Embotits 12 468,82M€ 709
Làctics 28 75,06M€ 238
Auxiliar 104 1.924,4M€ 1.471
Salut i Nutrició Animal 73 1.734,48M€ 1.006
Alimentació Animal 66 1.672,16M€ 931
Veterinària 5 57,22M€ 68
Genètica 2 5,1M€ 7
Exportacions ramaderes 7.706 - -
Escorxadors 24 168M€ 344
Altres serveis auxiliars 7 21,92M€ 121
CONSTRUCCIÓ 165 1.173,45M€ 3.851
Constructores - promotores 42 734,75M€ 1.264
Materials de construcció 61 232,67M€ 1.503
Prefabricats de formigó 12 132,47M€ 573
Tancaments metàl·lics 35 49,9M€ 499
Vidre 5 39,8M€ 330
Fusta 9 10,5M€ 101
Immobiliàries 21 52,23M€ 74
Resta 41 153,8M€ 1.010

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida