Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació (BOE núm. 112 de 22 d’abril)

 

El Govern ha aprovat una pròrroga del teletreball i drets entorn els horaris i la reducció de la jornada amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones treballadores i seguir atenent a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisis del COVID-19.

Per tant, es prorroga durant dos mesos, fins al 17 de juny, el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.