GLOBALLEIDA ha reunit als  tècnics de les entitats del territori adherides a  la Plataforma Virtual  d’Ocupació, sistema d’informació comú que integra els serveis d’ocupació de les entitats locals que permet la gestió d’informació comuna de les entitats participants, per tal de fer un balanç dels resultats que s’han obtingut. Actualment  les 13 entitats que tenen accés a aquesta plataforma  han gestionat 801 ofertes de treball de les que, més del 30% ja estan cobertes i  la resta en procés de selecció, el que suposa la incorporació al món laboral de 240 persones.