L’objecte d’aquesta subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat és la contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats culturals.

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Termini de sol·licitud: del 25 de maig al 30 d’octubre del 2020.

Per a més informació i tràmit.