Mesura fiscal de suport al sector turístic i hoteler (cànon de l’aigua)

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una nova mesura fiscal de suport al sector turístic i hoteler per fer front  a la crisi causada pels efectes de la Covid-19. Ha disposat una rebaixa fiscal en un tribut propi com es el cànon de l’aigua específic que paguen les empreses del sector turístic en funció del nombre de places ocupades.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, elimina la quota obligatòria mínima del cànon de l’aigua específic que liquiden els establiments del sector turístic des del mes d’abril fins el desembre del 2020.

 

Aquesta mesura consisteix en la no aplicació en les factures o liquidacions corresponents als mesos que van d’abril a desembre de l’any 2020 dels  mínims de facturació específics de cànon de l’aigua (3m3 per plaça d’ocupació i mes), en funció de les places nominals dels establiments hotelers, càmpings o assimilables, que, com a tals mínims de facturació, que no de consum, es liquiden si el consum real és mes baix.

En el seu lloc, es determina l’aplicació d’un mínim de 6m3 per establiment , que és el previst amb caràcter general per la resta dels usuaris domèstics, industrials i assimilables.

En resum, els establiments hotelers i  càmpings pagaran fins el 31 de desembre de 2020 el cànon de l’aigua per l’aigua que consumeixin,  sempre que el consum sigui superior a sis metres cúbics al mes.

 

L’impacte de la rebaixa fiscal, valorat en prop de mig milió d’euros, serà assumit pel pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua

 

Més informació: http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384444